top of page

KARAKTERANALYSE

zelfkennis door inzicht en BewustZijn

  • 1 uu
  • 60 euro
  • Bremerbeemd

Beschrijving van de dienst

Tenen lezen is een methode om het karakter, persoonlijkheid en het gedrag van mensen te analyseren door de stand en de vorm van hun tenen te interpreteren. Dit noemen wij karakteranalyse tenen lezen. De grondlegger die tenen lezen ontwikkeld heeft, is Imre Somogyi samen met zijn vrouw Margriet. Iedere teen staat ergens voor en wordt afzonderlijk met al zijn kenmerken bekeken. Ook hoe de samenhang van die teen is ten opzichte van de andere tenen. Door deze methode kun je zelfkennis opdoen. Ieder mens heeft zijn eigen 10 unieke tenen. Tenenlezen biedt handvatten en legt bloot waar je kracht, zwaktes en kwaliteiten liggen. Elke teen weerspiegelt een unieke eigenschap of kwaliteit. Je kunt tenen zien als zenders en ontvangers. Tenen laten bijvoorbeeld zien of je een gehaast persoon bent, of dat structuur er niet toe doet bij jou. Ben jij erg dienstbaar en gaat dit ten koste van jezelf, of laat jij je niet voor het karretje spannen. Tenen zeggen of je onzekerheid liever wilt verstoppen, of je ambitieus bent of je gevoel kunt uiten of dat dit erg moeizaam gaat! Tenen kunnen ook laten zien dat je door de tijd geleerd hebt om sneller over je gevoel te communiceren! Hoe jij je uit, doe je dit diplomatisch en zoek je de confrontatie niet op of toch recht voor z'n raap? Laten zien of je dingen opkropt (vasthoudt) wat weer kan leiden tot fysieke klachten. Zo heeft iedere teen heel bewust je iets te vertellen, hierdoor kun je inzicht krijgen in je gedrag, je eigen ontwikkelingen, je mogelijkheden waardoor je, je sterke en zwakke kanten onder de loep kunt nemen.


Contactgegevens

  • Bremerbeemd 4, Baarle-Nassau, Nederland

    06-22 89 35 70

    monique@newenergycoaching.nl


bottom of page